کارادنیز کاد. شماره 13 آتاشهیر / استانبول
+90 216 545 60 00

38/151/76 قیمت ورق ذوزنقه ای بتنی

fa_IRPersian