A36 ve S235J2 arasındaki farklar nedir?

cs_CZČeština